​​زنبورداری و زنبورعسل - آموزش، تحلیل، فرهنگ سازی

زنبور، باکتری، آنتی بیوتیک و انسان!

زنبور، باکتری، آنتی بیوتیک و انسان!
بدون دلیل به زنبورهاتون آنتی بیوتیک میدین؟ همیشه زنبورهاتون ضعیفن و بلافاصله به بیماری ها دچار میشن؟ نگران آلودگی عسلتون به آنتی بیوتیک ها هستید؟ اگر آب دستتونه بگذارید زمین و این نوشته رو بخونید! ضرر نخواهید کرد!
ادامه مطلب