متاسفانه فعلا به خاطر شیوع ویروس کرونا کلاس گروهی ندارم.
چیزی به رسیدن روزهای خوب نمونده، تا اونروز  با همدلی و امید صبر می کنیم.  
دوباره دور هم جمع خواهیم شد...