​​زنبورداری و زنبورعسل - آموزش، تحلیل، فرهنگ سازی

یک کندو چند کیلو عسل می دهد؟

یک کندو چند کیلو عسل می دهد؟
شاید یکی از اولین سوال هایی که در ذهن یک شخص در مواجهه با یک زنبوردار شکل بگیره این سواله که یک کندو در سال چقدر عسل میده؟! سعی کردم کمی کامل بهش بپردازم و آخرش هم به یک عدد مشخص برسم تا برای شما یک تصویر ذهنی ایجاد بشه.
ادامه مطلب

انتخاب طبیعی در برابر انتخاب زنبوردار

 انتخاب طبیعی در برابر انتخاب زنبوردار
اگر شما فقط از ملکه کندوهای خوبتون که عسل زیادی میدن، کمتر نیش میزنن، یا رفتار نظافتی شدیدتری دارند رو تکثیر می کنید و نسبت به کندوهای بد بی تفاوتید، سخت در اشتباهید، این مطلب رو بخونید تا ببینید چرا!
ادامه مطلب