​​زنبورداری و زنبورعسل - آموزش، تحلیل، فرهنگ سازی

سمت و سوی برنامه های اصلاح نژادی در اروپا

چرا در سال های اخیر سیاست های کلی کشورهای اتحادیه اروپا به سمت حفظ و اصلاح نژادهای بومی همان مناطق رفته؟ پاسخ به این سوال را از زبان دکتر اسماعیل امیری از دانشگاه کارولینای شمالی در کشور آمریکا بخوانید.
ادامه مطلب