​​زنبورداری و زنبورعسل - آموزش، تحلیل، فرهنگ سازی

نقدی بر نحوه صدور دفترچه های زنبورداری

این مطلب توسط آقای مهندس رفاهی نوشته شده. متاسفانه دفترچه های زنبورداری از اعتبار لازم برای حمایت از زنبورداران و ارتقای کیفی شغل زنبورداری در کشور، برخوردار نیستند، این مطلب نقدی منصفانه و دقیق درباره همین موضوع است. اگر به دنبال یک مطالبه صحیح در خصوص دفترچه های زنبورداری هستید می تونید از راهکارهای این نوشته کمک بگیرید.
ادامه مطلب