​​زنبورداری و زنبورعسل - آموزش، تحلیل، فرهنگ سازی

کندوی کف باز، کندوی هفت گوهر

چندین سال است که استفاده از کندوهای کف باز در زنبورداری مخصوصا در کشورهای اروپایی رونق زیادی پیدا کرده است. این کندوها مزایای زیادی را از نظر سلامت زنبور عسل و اصلاح روش های زنبورداری دارند. به شکلی که تا حد زیادی در سلامت زنبورها در زمان کوچ، درمان طبیعی کنه واروا، پیشگیری از بیماری هایی همچون نوزما، کنترل طبیعی رطوبت و کمک به تخلیه دی اکسید کربن در فصل زمستان تاثیر دارد. اما آیا کندوهای کف باز در زنبورداری ایران و از آن مهم تر در زنبورداری مدرن و صنعتی ایران نقشی خواهند داشت؟ چرا دیگر زنبورداران صنعتی در نقاط مختلف جهان از این کندوها استفاده نمی کنند؟ این مطلب آموزشی تحلیلی را دنبال کنید.
ادامه مطلب