​​زنبورداری و زنبورعسل - آموزش، تحلیل، فرهنگ سازی

زنبورهای عسل، سامورایی های جان بر کف!

یکی از دشمنان زنبورهای عسل ژاپنی، زنبورهای خرمایی یا هورنت ها هستند. از قضا گونه ای که در ژاپن زندگی می کنه به نوعی زره پوش به حساب میاد. زنبورهای عسل راهکار جالبی رو برای از بین بردن این دشمنان قسم خورده خودشون دارن. با این مطلب همراه باشید...
ادامه مطلب