​​زنبورداری و زنبورعسل - آموزش، تحلیل، فرهنگ سازی

نحوه ارزیابی صفات مطلوب و نامطلوب در اصلاح نژاد زنبورعسل

این مطلب در مورد این نوشته شده که چطور کندوهامون رو برای تولید بیشتر انتخاب کنیم بدون اینکه ژن های خوب در کندوهای متوسط نادیده گرفته بشه. البته ممکنه مساله نسبت به کتاب های ژنتیک و اصلاح نژاد زنبور عسل خیلی ساده شده باشه، اما در عوض قابل اجراست!
ادامه مطلب