​​زنبورداری و زنبورعسل - آموزش، تحلیل، فرهنگ سازی

زنبورستان یا شاخونستان؟! اصلاح نژاد معکوس

زنبورستان یا شاخونستان؟! اصلاح نژاد معکوس
این نوشته تحلیلی است بر روش سنتی بچه گیری و تکثیر کندو در ایران، به همراه راهکارهایی برای اصلاح این روش، در واقع جهت کار ما در زنبورداری سنتی به سمت بچه دهی بیشتریه، چون اساسا دقتی در این زمینه وجود نداره. حالا راهکار چیه؟ و چرا روش های سنتی جوابگوی نیاز فعلی ما نیست؟
ادامه مطلب