آیا زنبورها هم به درمان نیاز دارند؟

گاهی بعضی از مشتریان در مورد دلیل مصرف داروهای مختلف در کندوهای زنبورعسل سوال می کنند یا می پرسند "مگر زنبورعسل هم آفت دارد؟!"، در جواب باید گفت که زنبورعسل همانند همه ی موجودات زنده با تعداد زیادی ویروس و باکتری و قارچ و انگل دست و پنجه نرم می کند. ازبیماری های نوزادان گرفته تا بیماری های گوارشی، از شکارچیان بزرگ جثه، مثل پرنده ی زنبورخوار گرفته تا انگل هایی که در مجاری تنفسی زنبورها زندگی می کنند. حتی موم های بدون دفاع در کندو هم از دستبرد آفات در امان نیستند. این مخلوقات شگفت انگیز هم برای مبارزه با این آفات، روش های مختلفی دارند، نیش زدن، گاز گرفتن، قرنطینه کردن، کوچ و ترک کندو و حتی داروسازی! در زنبورداری هم برای حفظ کلنی ها از گزند آفات و بیماری ها از روش های مختلف که یکی از آن ها دارودرمانی است، استفاده می شود.

تصویر پایین تنها سه انگل مهم در کندو را نشان می دهد (چهارمی انگل نیست):
- راست: کنه (مایت) واروا که از مهمترین انگل های زنبور به شمار می رود.
- وسط بالا: شپشک زنبورعسل که در واقع از غذای زنبورها مخصوصا ملکه دزدی می کند.
- وسط پایین: مایت تروپیلا (یا همان کلارآ) که این توانایی را دارد تا یک کلنی را در کمتر از یکسال از بین ببرد.
- چپ: مایت ملیتیفیس که گرده خوار است و تا حدی هم نظافتچی کندو، و با زنبورها بطور مسالمت آمیز زندگی می کند.

بزرگترین جثه در این تصویر مربوط به مایت واروا و در حدود یک و نیم میلیمتر است.

کنه واروا، کنه کلارا، مایت ملیتیفیس، شپشک زنبورعسل