زنبورهای باهوش

اولین پیش نیاز دستیابی به موفقیت پایدار در زنبورداری اینست که بدانیم و بپذیریم که زنبورها از ما "باهوش تر" و "با تجربه تر" هستند و شیوه ی مدیریتمان را بر اساس این اصل بنیانگذاری کنیم!


در واقع این هوشمندانه ترین اعتقادیه که یک زنبوردار می تونه در کارش داشته باشه. اینطوری خیلی از کارهای اضافه ای که انجام میدیم حذف میشه. حمایت هامون از زنبورها سمت و سوی اقتصادی تری می گیره، مدیریتمون به زنبورها استرس کمتری القا می کنه و اعصابمون هم آرامش بیشتری داره!