​​زنبورداری و زنبورعسل - آموزش، تحلیل، فرهنگ سازی

مکتبخانه زنبورداری - برنامه مبارزه با کنه واروا

مکتبخانه زنبورداری - برنامه مبارزه با کنه واروا
بدون داشتن یک برنامه مشخص برای مبارزه با کنه در زنبورستان، فعالیت های ما محکوم به شکست خواهد بود. چرا برنامه؟ چون هم مال خودمون رو حفظ کنیم، هم ازش درآمد کسب کنیم، هم با رعایت یک سری اصول از مقاوم شدن کنه واروا، آلودگی عسل و خیلی چیزهای دیگه پیشگیری کنیم. برنامه برای ما مشخص می کنه کی و چطور آلودگی رو تشخیص بدیم، کی درمان رو انجام بدیم و چطور با هدف کنترل کنه مدیریتمون رو اصلاح کنیم.
ادامه مطلب