​​زنبورداری و زنبورعسل - آموزش، تحلیل، فرهنگ سازی

ظاهر خشن، دل مهربان، زنبورستان بی سامان

وقتی سخن از تولید مواد غذایی می آید، ذهن ما به سرعت نظم و نظافت را نیز در کنار آن تصور می کند. آخه طبیعیه کسی گردش یک روز تعطیل رو در وسط یک زباله دانی تصور نمی کنه! خیلی وقت ها لباس زنبوردارها کثیف به نظر می آید و بعضی وقت ها این لکه های روی لباس اثر آلودگی نیست، بلکه موم ذوب شده، بره موم یا شهد درون قاب هاست. اما با این حال باید جانب مشتری و ناظر رو هم گرفت، اون از کجا بدونه؟ از طرفی بعضی وقت ها هم واقعا چیزی که می بینه کثیفی و بی نظمیه. این داستان کوتاه در واقع یک دلنوشته ست درباره مساله نظافت در زنبورستان های کشور ما که اتفاقا خیلی هم توی چشم می زنه.
ادامه مطلب